Toiminta

Kiskon kunnan vaakuna
Hallitus kokoustaa keväällä 2014

Kisko-Seura on perustettu 7.6.1960. Yhdistyksen kotipaikka on nykyisin Salon kaupunki.

Seuran säännöissä todetaan:

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää taiteen harjoittamista ja harrastamista, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Yhdistyksen toimintamuodot tarkoitustensa toteuttamiseksi ovat voittoa tavoittelematta taidenäyttelyjen, konserttien, teatterin ym. tapahtumien järjestäminen sekä tilojen tarjoaminen taiteilijoille ja muille henkilöille ja yhteisöille. Yhdistys voi myös suorittaa taidetta ja kansanperinnettä koskevaa keräys- ja julkaisutoimintaa.


Yhdistyksellä on toimintansa tukemiseksi oikeus teettää ja ottaa myytäväkseen erilaisia tuotteita. Yhdistyksellä on myös oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta.

Seuran puheenjohtaja on Paula Rauman. Katso seuran kaikki toimihenkilöt täältä.